DROGI

Stan budowy najważniejszych dróg dla Lubelszczyzny: S12, S17, S19, A2 / S2

Szacowane koszty budowy:
  • S12: Piaski - Dorohusk (3,6 mld zł), 
  • S12: granica województwa - Radom (2,4 mld zł),
  • S17: Piaski - Hrebenne (5,7 mld zł),
  • S19: Lublin - Rzeszów (6,8 mld zł),
  • S19: Lublin - Białystok (9,6 mld zł).


Brak komentarzy: